Асертивност – същност и предимства

Някои хора бъркат асертивността с агресията и смятат, че да се „утвърдиш“ (от англ. – to assert oneself) означава да се „наложиш“, т.е. да се запънеш на определена позиция в даден спор и да си отстояваш мнението безкомпромисно.

Всъщност да си асертивен означава да умееш да кажеш какво искаш, както и да изразиш чувствата, убежденията и мненията си пред другите директно и честно като в същото време приемаш и тяхната право на желания и мнение и не ги обиждаш нарочно.

В краткосрочен план агресията (под формата на вербални и физически заплахи) може да ни осигури това, което искаме, но със сигурност ще пострадат отношенията ни с другите. В другата крайност – пасивното поведение, макар да не обижда, също руши връзките между хората, тъй като, за да избегнем споровете, оставяме на заден план собствените си нужди, желания и убеждения.

Някои предимства на асертивното поведение

Директното общуване намалява конфликтите и подобрява отношенията, а също така помага за повишаване на увереността. Може да си представим, че асертивността е златната среда между агресията и пасивността.

  • Желанията и чувствата ни ще бъдат разбрани
  • И двете страни ще се почувстват чути и зачетени
  • Отношенията ни ще се заздравят, заради тази обмяна на мнения
  • Ще преживяваме по-малко негативни конфликти и спорове
  • Ще усещаме, че имаме контрол върху живота си
  • Нашата увереност и самоуважение ще се засилят
  • Шансовете ни да получим това, което искаме, ще се увеличат.