36 въпроса, които да си зададем, за да се опознаем и да напреднем в кариерата

По подобие на добилите популярност „36 въпроса, които водят до любов“, разработени от Arthur Aron, психологът Gary W. Lewandowski Jr, PhD и колегата му Brent Mattingly, са разработили подобен набор въпроси, които да улеснят откриването на самия себе си и да разширят самопознанието. Въпросът, който ги е водил, е: „Можем ли да помогнем на хората да се опознаят по-добре чрез водена рефлексия?“ За създаването на въпросите са се консултирали с публикувани теории, изследвания и установени психологически измервания.

Въпросите са групирани в 6 части, всяко от които съдържа по 6 въпроса. Обмислете всеки въпрос внимателно и си запишете отговорите, за да можете отново да ги погледнете. За да се направи както трябва, упражнението ще отнеме около 15-20 минути за всяка част.

Ако не ви се пише, няма проблем. Дори простото обмисляне на всеки въпрос ще ви накара да се сещате за тях в ежедневието си. Препоръчително е да правите по една част на ден, за да имате повече време за обмисляне и анализ след това. А ако бързате, може да се занимаете само с въпросите, отбелязани със звезда (*).

Част 1 – Вашата същност: Кои сте Вие днес?

Това е възможност да се запознаете отново с истинското си Аз. Това е сверка с реалността, която да ви напомни кой сте всъщност. Отговорите би трябвало да ви идват лесно, но обърнете внимание на местата, където се забавяте.

 1. Избройте 5 прилагателни или личностни черти, които Ви описват. *
 2. Избройте 5 роли, които изпълнявате.
 3. Избройте 5 от Вашите умения или способности.
 4. Избройте 5 Ваши притежания, които дават представа кой сте Вие като личност.
 5. Избройте 5 преживявания, които са Ви помогнали да определите кой сте.*
 6. Избройте 5 определения, с които най-близките Ви приятели и роднини биха Ви описали.

Част 2 – Вашата автентичност: Какво знаете за себе си със сигурност?

Едно е да знаете някакви факти за себе си, друго е да сте уверени и сигурни за тези характеристики. Да видим колко предсказуемо и стабилно е усещането Ви за идентичност.

 1. Когато се замислите за това кой сте Вие, кои аспекти на личността Ви са Ви най-ясни?
 2. По какъв начин „Вие“, което представяте пред света, отговаря на истинското „Вие“?*
 3. Помислете за три примера, когато сте останали верни на себе си, въпреки натиск от социалната Ви група. Как можете да продължите да правите това?
 4. Кои са три от най-важните Ви лични ценности и как отстояването на тези убеждения може да Ви бъде от полза в бъдещето?
 5. Кои аспекти от Вашата личност остават непроменени без оглед на ситуацията?
 6. Погледнете списъците за „Вашата същност“, които създадохте в отговор на Въпроси 1-6 в Част 1. Някоя от характеристиките там противоречи ли на личността, която мислите, че сте? Ако да, как можете да сте по-последователни?

Част 3 – Вашата самооценка: Колко добре познавате Вашите достойства?

Не бъдете твърде сурови към себе си. Лесно е да се съсредоточим върху нещата, които не са, както трябва и да забравим за всички успехи.

 1. Кои са трите Ви най-добри качества?
 2. Ако се сравните с Ваши познати, в какво сте особено добри?
 3. В какво Вашият живот е по-добър от живота на други хора, които познавате?*
 4. Избройте три неща за себе си, с които се гордеете.*
 5. Опишете три от най-страхотните постижения на живота си. Коя е следващата Ви голяма цел?
 6. С какво срещате трудности? Познавате ли друг, който среща същите трудности?

Част 4 – Спомнете си какви бяхте

Време е да се запознаете със себе си отново и да си спомните какви бяхте, преди животът да Ви промени. Може в миналото да са останали много добри неща.

 1. Избройте три неща, които Ви носят удоволствие, но които нямате възможност да правите. Какво може да предприемете, за да ги правите по-често?*
 2. Кои части от Вашата личност са останали край пътя? Какво можете да направите, за да си ги върнете?*
 3. В кое отношение сте поставили нуждите на другите преди своите собствени? Как можете да възстановите баланса и да почнете да обръщате повече внимание на Вашите нужди?
 4. Как можете този уикенд да си създадете време за едно Ваше хоби, с което не сте имали време да се занимаете наскоро?
 5. Помислете си за личността, която искахте да бъдете, когато завършвахте училище. Кои положителни качества имахте тогава, които мислите, че нямате сега? Как можете да ги преоткриете?
 6. Прекарайте един следобед в разглеждане на фотоалбуми и четене на стари дневници. Каква полза можете да имате от това отново да опознаете личността, която сте били в миналото?

Част 5 – Вашият професионален живот: Как можете да извлечете максимума от работата си?

Прекарваме на работа голяма част от зрелия си живот. Без значение дали ни харесва, това може да оформи кои сме. Но не е нужно да приемаме това пасивно. Вместо това може да поемем контрола като приемем работата за възможност да подобрим себе си.

 1. По какъв начин Вашата работа Ви помага да се подобрите като личност? Как може да подсигурите това да се случва и в бъдеще?*
 2. Какви нови и интересни неща научавате на работата си? Тези нови знания и опит как Ви обогатяват?*
 3. Какви нови отговорности сте поели на работа, които Ви носят удоволствие? По какъв начин те спомагат да сте по-ефективни на работа?
 4. Как можете да направите обикновената част от работата си по-интересна и забавна?
 5. В последните пет години, какви нови умения сте придобили на работа? Каква полза са Ви донесли те?
 6. Ако погледнете към следващите пет години, какви допълнителни сфери на експертност можете да развиете?

Част 6 – Вашето бъдеще: Как можете да станете по-добра версия на себе си?

Време е да излезете от зоната си на комфорт. Натиснете се, опитайте нови неща и открийте нови аспекти на това кои сте. Кои искате да станете?

 1. Кои три нови и интересни дейности можете да опитате? Кои от тях можете да започнете през следващата седмица?
 2. По кои три нови теми искате да научите нещо? Направете план за действие за задълбочаване на разбирането Ви по поне една от тях.
 3. Предизвикайте се да се подобрите по три начина през този месец. Какво можете да предприемете, за да изпълните всеки от тях?
 4. Кои три места бихте искали да посетите в бъдеще? Какво можете да научите от посещението на всяко от тях?
 5. По какъв начин сте се подобрили през последните пет години като личност? Как това ви помага да сте своята днешна версия?*
 6. Помислете за начини, по които можете да израснете като личност през следващите пет години. Как това ще Ви помогне да достигнете пълния си потенциал?*

Работата по тези въпроси ще Ви даде възможност да разберете повече за себе си и да разширите самопознанието си. Това е важно, защото да сте по-наясно с това кои сте е свързано с по-голямо удовлетворение от живота, повече щастие, по-добро настроение и по-нисък стрес. Както казва Аристотел: „Да опознаеш себе си е началото на всяка мъдрост.“

Използвани източници:
Линк към оригиналната статия: https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-psychology-relationships/202206/36-questions-everyone-should-ask-themselves
Проучването на Артър Арон: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0146167297234003