Асертивното поведение се учи

Асертивността е умение и като всяко друго то може да бъде заучено. Макар че на някои хора им се удава повече, отколкото на други, има много неща, които да ви помогнат по пътя към усвояването.

Какво може да направите, за да се научите

  • Вземете осъзнато решение да бъдете асертивни, а не агресивни или пасивни. В процеса на научаване ангажиментът е много важен.
  • Спомнете си някой скорошен конфликт, в който вашите желания и мнения не са били зачетени. Представете си как бихте направили нещата по друг начин.
  • Упражнете асертивно говорене с някой приятел. Обърнете внимание на езика на тялото, на това как говорите, както и какви думи използвате.
  • Уважавайте нуждите и чувствата на другите и приемете факта, че те може би имат различна гледна точка от вас.
  • По отношение на конфликта приемете подход, който цели намиране на решение. Търсете възможности, които да удовлетворяват нуждите и на двете страни. Опитайте се да приемете другия като човек, с когото работите заедно, а не един срещу друг.
  • Кажете честно на другия как се чувствате без да отправяте обвинения или да го карате да се чувства виновен.
  • Използвайте асертивни изрази като: „Според мен …“, „Мисля, че …“, „По мое мнение …“. Избягвайте агресивни изрази като: „Ти винаги …“ и „Ти …“, които обвиняват другия и ескалират конфликта.
  • Не прекъсвайте другия, докато говори. Положете усилия да слушате внимателно и да разберете неговата гледна точка. Помолете го да покаже същото уважение и внимание.
  • Предложете на другия да направите брейнсторминг за взаимноизгодни решения, така че заедно да решите проблема си.
  • Ако нещата не минат добре, въпреки положените усилия, вземете си поука от случката и помислете какво да промените следващия път.

Тъй като това е процес на научаване, тези навици също трябва да се развият. Има хора, които се справят сякаш естествено с горните предложения, но повечето от нас имат нужда от осъзната практика. Упражнявайте се пред огледало и с близък човек. Има смисъл, ще видите!