Характеристики на ниското самоуважение

Най-често хората с ниско самоуважение проявяват няколко или всички от следните характерни черти:

  • Те са изключително критични към себе си
  • Омаловажават или пренебрегват собствените си силни качества
  • Смятат, че околните ги превъзхождат
  • Описват себе си с отрицателни думи като „глупав“, „дебел“, „грозен“ или „когото никой не (може да) обича“
  • Водят разговори със себе си, които винаги са негативни, критични или изпълнени със самообвинения
  • Приемат, че всички техни постижения са до голяма степен плод на късмета и не зачитат собствената си роля
  • Обвиняват себе си, когато нещата не се получат, вместо да вземат под внимание и други обстоятелства, които не могат да контролират, като например действията на други хора или различни икономически събития и сили
  • Не вярват на комплиментите, които другите им правят.