Корпоративният психопат

Според научните изследвания се приема, че около 1% от населението са психопати. Това означава, че те не успяват да развият нормален набор от емоции, липсва им емпатия към другите и са по-склонни към поведение, което е антисоциално и без задръжки. Сред затворниците, процентът е по-висок – между 15 и 20%. Оказва се, че и в корпоративния свят се наблюдава непропорционално разпространение на психопатите. Сред високите ешелони на големите организации те са около 3,5%. Според някои преценки процентът е дори по-висок при изпълнителните директори.

Как се внедряват

Психопатите не изпитват емпатия и съжаление. Те са егоцентрични, манипулативни, неемоционални, неискрени, нечестни и се самовеличаят.
Но те също така са безстрашни и уверени, което им помага да се представят като потенциално находчиви служители, като това им печели назначението.

В своята книга A Climate of Fear: Stone Cold Psychopaths at Work (публ. 2017 г.), Clive Buddy описва как корпоративните психопати:

  • Използват преструктуриране на организацията, за да отслабят потенциалните си врагове
  • Тормозят колегите си, за да ги принудят да им се подчиняват
  • Разпространяват слухове, за да подкопаят имиджа на съперниците си
  • Използват „техники за управление на впечатлението пред висшестоящите“, за да изпъкнат като компетентни
  • Оправдават свои недобри постъпки като „трудни решения, които е трябвало да бъдат взети“.

Трудно е да се предотврати наемането на психопати

Психопатите имат естествено предимство в повърхностен процес на подбор, поради по-малкото скрупули, които имат по отношение на:

  • Това да твърдят, че имат квалификации, опит и компетентност, които нямат
  • Това да си приписват заслуги за работа и задачи, които не са свършили те.

Добра идея е да се направи „дю дилиджънс“:

  • Да се проверят всички квалификации, които твърдят, че имат
  • Да се разгледат подробно всички устни и писмени твърдения, които правят
  • Да бъдат тествани за честност, достоверност и способност да зачитат чужди заслуги, когато това е необходимо.

Те вероятно представят блестяща препоръка от бивши свои началници. Но какво мислят другите им бивши колеги? Някой пряко подчинен или в по-ниска позиция от нашия кандидат може би има по-ясна представа за характера му.

Колкото по-висока и важна е позицията, толкова повече полза има да зададем трудните въпроси предварително. Във все повече контексти се вижда, че когато оплакванията не се приемат сериозно, това има тежки последствия.

Цялата статия може да прочетете тук: Bullies, Thieves and Chiefs: The Hidden Cost of Psychopaths at Work.
Корпоративният психопат е очарователен, но опасен характер.