Газлайтинг – как да се защитим

Газлайтингът цели да ви извади извън равновесие и тъй като човекът, който го прилага, обикновено е доста умел, най-вероятно ще успее преди да сте се усетили. И все пак можем да се защитим, както и можем да обърнем нещата, така че да се освободим.

Важно е да кажа, че едва ли има начин да запазим отношенията си с манипулатора. Най-доброто в дългосрочен план за нашето здраве и спокойствие е да прекъснем отношенията си. То ест – съветите, които следват, не целят подобряване на връзката ви, а запазване на вашата личност.

Имайте предвид, че хората, които манипулират другите по този начин, не са просто доминиращи и авторитарни. Обичайно те показват високи нива на нарцисизъм и понякога психопатия, като в същото време са лишени от емпатия и загриженост за другите и нямат угризения, когато ви тормозят.

Какво да предприемем

  1. Разпознайте сигналите. Газлайтингът може да включва различни поведенчески прояви. Сред тях са безпочвени обвинения, набеждаване, че драматизирате, както и изопачаване на реалността и фактите.
  2. Приемете чувствата си. Важно е да не забравяте, че вашите емоции са валидни и естествени, особено, ако другият постоянно ги отхвърля като измислени. Упражнявайте се да наблюдавате и разпознавате чувствата си без да им давате оценка.
  3. Съберете документи и доказателства. Ако мислите, че човекът често мами или дава неточна информация, водете си бележки за събитията. Може да си водите дневник или да съхранявате текстови съобщения и друга комуникация.
  4. Поддържайте връзка с близките си. В интимна връзка, партньорът може би се опитва да ви държи настрана от роднините и приятелите ви. Ако забележите това, поддържайте постоянна връзка, за да може да потърсите подкрепа от тях.
  5. Преценете какви са възможностите ви. Трябва да решите дали тези взаимоотношения ви носят някаква полза. В някои случаи, макар и рядко, манипулаторът има желание да се промени и може да го направи. Ако това не е така, помислете какво искате за своя живот и бъдеще.
  6. Поработете върху своята увереност. Вярвайте в себе си и своите способности. Направете преглед на постиженията си и си поставете значими цели. Изправете се и се усмихнете. Ако ви е трудно, отново си спомнете собствените си постижения и силни качества.