Причини за ниското самоуважение

Ето някои причини за ниското самоуважение:

  • Нещастно детство, в което родителите (или други значими възрастни, например учители) са били твърде критични
  • Слабо представяне в училище, което е довело до липса на увереност
  • Стресова житейска ситуация, напр. прекратяване на връзка или финансови проблеми
  • Лошо отношение от страна на партньор, родител или човек, който се грижи за нас
  • Здравословен проблем като хронични болки, сериозна болест или физическа инвалидност
  • Психическо заболяване като тревожно разстройство или депресия.