Услуги и цени

Целеполагане – безплатно
Това е първата ни среща с продължителност 45 мин. На нея се запознаваме, полагаме целта, върху която ще работим и определяме стъпките.

Лична коучинг програма – 360 лв
“Постигнете резултат за 3 месеца” – тази програма се разработва специално за Вас. Включва среща за опознаване и целеполагане, шест едночасови сесии и шест 15-минутни “контролни” сесии. Така за 13 седмици ще имате общо 13 сесии. Всички срещи са индивидуални.

Единична сесия – онлайн 36 лв, присъствено 48 лв
Това е “класическа” коучинг сесия с продължителност 60 мин, в която ще Ви помогна да решите единичен въпрос или дилема и да стигнете бързо до резултат. Това е подходяща възможност за краткосрочни цели или при затруднения да направите избор. Тази сесия може да прерасне в коучинг програма, специално адаптирана за Вашите цели. А може да проведем поредица от такива срещи до постигането на резултат.

Laser Coaching – 12 лв (онлайн и присъствено)
Кратка сесия за бързи резултати с продължителност 15 минути – направо на въпроса, определяне и прилагане на най-подходящото за Вас решение. Този вариант е идеален, ако вече имате осъзнатост за целта и стъпките за постигането ѝ. Може да се направят поредица от такива “блиц” сесии или да се изработи лична коучинг програма.

Друг вариант за използването на тези сесии е като част от по-дълга програма. В този случай това са сесии за практически упражнения – терапия на спомен, фобия, изграждане на позитивно портфолио и др.

Подготовка за кандидатстване за работа – онлайн 36 лв, присъствено 48 лв
Ще ви помогна да направите резюмето, което ще ви представи по най-добрия за вас начин на предпочитаното работно място и ще се подготвим за интервюто, което предстои.

Семинар в група – онлайн 30 лв, присъствено 36 лв
Провежда се в малка група – кратка лекция и практически упражнения по интересни теми. Обявявам тези семинари като събития на страницата си във Фейсбук. Те са с продължителност 1,5 – 2 часа.

Всички цени са с включен ДДС. Сумите може да се плащат по банков път, за което ще получите фактура или в брой, за което ще ви издам касов бон.